'สหรัฐ-จีน' สูสี ลงทุนด้านอาร์แอนด์ดี

'สหรัฐ-จีน' สูสี ลงทุนด้านอาร์แอนด์ดี
26 ธันวาคม 2561
9,762

Big Data Analysis "สหรัฐ-จีน" สูสี ลงทุนด้านอาร์แอนด์ดีท่ามกลางความสัมพันธ์อันง่อนแง่นระหว่างสหรัฐและจีน ที่มีสาเหตุมาจากการที่ฝ่ายหลังพยายามก้าวขึ้นเป็นจ้าวแห่งเทคโนโลยีโลกให้ได้ จนทำให้เกิดแผนสกัดดาวรุ่งรูปแบบต่างๆจากสหรัฐ แต่เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา(อาร์แอนด์ดี)ของสองประเทศนี้แล้วจะเห็นว่า มีการใช้จ่ายด้านนี้ไม่ห่างกันนัก

สหรัฐ ใช้จ่ายด้านอาร์แอนด์ดีมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 476,500 ล้านดอลลาร์ หรือ 26.4% ของการใช้จ่ายด้านนี้โดยรวมทั่วโลก ส่วนจีนอยู่ที่ 370,600 ล้านดอลลาร์ หรือ 20.6% ตามมาด้วยญี่ปุ่น 170,500 ล้านดอลลาร์ หรือ 9.5% เยอรมนีที่ 109,800 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.1% และเกาหลีใต้ที่ 73,200 ล้านดอลลาร์ หรือ 4.1%

1_59

หากเทียบการใช้จ่ายด้านนี้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ของแต่ละประเทศแล้ว เกาหลีใต้ ติดอันดับ1 เพราะใช้จ่ายด้านอาร์แอนด์ดีในสัดส่วน 4.3% ของจีดีพีประเทศ รองลงมาคือ อิสราเอล 4.2% ญี่ปุ่น 3.4% สวิตเซอร์แลนด์ 3.2% และ ฟินแลนด์ 3.2% สหรัฐ กลับอยู่อันดับ10 คือใช้จ่ายด้านอาร์แอนด์ดี 2.7% ของจีดีพีประเทศ

แต่การทุ่มเงินด้านนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียว การพัฒนาด้านต่างๆจะสำเร็จได้ ต้องมีการวางกลยุทธ์ที่“ใช่” ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วม มีข้อมูลเชิงลึกของเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กรต้องเข้มแข็ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง