กสทช. จับมือ SBN พัฒนาดิจิตอลเรตติ้ง อุตสาหกรรมโทรทัศน์

กสทช. จับมือ SBN พัฒนาดิจิตอลเรตติ้ง อุตสาหกรรมโทรทัศน์

กสทช. จับมือ SBN พัฒนาดิจิตอลเรตติ้งอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เผยผลสำรวจผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.61 ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ได้มีการนำมารวบรวมและเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการวัดพฤติกรรมการรับชมดังกล่าวอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจึงเสนอให้มีการวัดพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นผู้บริหารจัดการช่องรายการผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. พัฒนา การวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า "ดิจิตอลเรตติ้ง" โดยในเบื้องต้นได้เปิดเผยข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในเดือนตุลาคม 2561 เช่น จำนวนผู้รับชม (แบบไม่นับซ้ำ) หรือ Unique Audience และจำนวนยอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือ View

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดิจิตอลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละช่องรายการ ที่ประชุมฯ เสนอให้สำนักงาน กสทช. เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY (รายเดือน) ไปยังผู้ประกอบการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้