'ทีเส็บ' เตรียมผลักดันสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระดับอาเซียน

'ทีเส็บ' เตรียมผลักดันสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระดับอาเซียน
12 ธันวาคม 2561
2,335

ทีเส็บเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ท่องเที่ยวอาเซียนปีหน้า สร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระดับอาเซียนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เตรียมผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในเดือนมกราคมปีหน้า ขอมติรับรองให้เป็นมาตรฐานอาเซียน หวังสร้างมาตรฐานระดับเดียวกันทั้งภูมิภาคเป็นจุดขายดึงงานเทรดแฟร์ในเอเชีย

​นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard : AMVS) ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า หรือ Exhibition Venue สู่การเป็นมาตรฐานอาเซียนว่า เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 7th Special Meeting on Asean MICE Venue Standards (AMVS) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมหารือร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน “ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า” โดยครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาจากการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

​“ในการประชุมครั้งนี้ ทีเส็บได้นำเสนอร่างคู่มือผู้ตรวจประเมินที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียน และเตรียมผลักดันผลการหารือร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 49 ( 49th Meeting of ASEAN NTOs) และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 22 (the 22nd Meeting of ASEAN Tourism Minister) ซึ่งทั้งสองการประชุมนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้งานประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 38 (the 38th ASEAN Tourism Forum 2019 : ATF 2019) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ เมืองหะล็อง ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อขอมติรับรองจากคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน และประกาศใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน “ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า” เป็นลำดับต่อไป”

​จากรายงานการวิจัยของ Business Strategies Group Ltd. (BSG) แห่งฮ่องกง ในนามของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ อูฟี่ (UFI) พบว่าในปี 2560 ผู้จัดงานสามารถขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในภูมิภาคเอเชียได้สูงถึง 2,353 งาน โดยส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเป็นของจีน มีงานแสดงสินค้าจำนวน 704 งาน ตามมาด้วยญี่ปุ่น 305 งาน และอินเดีย 204 งาน ประเทศไทยติดอันดับ 8 มีจำนวน 92 งาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีตัวเลขที่ผู้จัดงานสามารถขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน


ด้านรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชียในปี 2560 คิดเป็นเงิน 5.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2559 เป็นรายได้จากการจัดงานในจีน สูงสุด 2.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยญี่ปุ่น รายได้ขึ้นถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก และฮ่องกง เป็นอันดับ 3 ทำรายได้ 417 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 คิดเป็นเงิน 218 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีตัวเลขรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน


​“จากผลวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดการจัดงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้มการเติบโตทั้งจำนวนงานและรายได้อย่างน่าสนใจ ทีเส็บจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะขยายฐานการตลาด โดยมุ่งส่งเสริมให้มีสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานมากขึ้น และผลักดันไปสู่การรับรองเป็นมาตรฐานของอาเซียน เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับเดียวกันทั้งภูมิภาค เป็นทั้งจุดแข็งและจุดขายที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต” นางศุภวรรณ กล่าว

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ขึ้นเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเห็นชอบให้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ที่มาจากมาตรฐานของไทย (Thailand MICE Venue Standards : TMVS) ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ‭2559-2568‬ (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025) และมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคณะทำงาน (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards : AMVS) ร่วมกับอีก 9 ประเทศสมาชิก ภายใต้คณะทำงานหลักของอาเซียนมีชื่อว่า ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)

​ปัจจุบันประเทศสมาชิกได้เริ่มดำเนินการในส่วนมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ประเภทห้องประชุมในโรงแรมและรีสอร์ท โดยมีการรับรองมาตรฐานแล้วประกอบด้วย บรูไน 3 แห่ง / กัมพูชา 5 แห่ง / อินโดนีเซีย 5 แห่ง / ลาว 5 แห่ง / มาเลเซีย 5 แห่ง / เมียนมาร์ 5 แห่ง / ฟิลิปปินส์ 5 แห่ง / สิงคโปร์ 4 แห่ง / เวียดนาม 5 แห่ง และประเทศไทย 13 แห่ง

สำหรับประเทศไทย ทีเส็บมีแนวทางจัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ และมีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2561 นี้ ตั้งเป้าว่าจะมีสถานประกอบการไมซ์ไทยผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนเพิ่มขึ้น 54% เป็นจำนวน 20 แห่ง รวมเป็น 33 แห่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง