ดุสิตโพล เผยประชาชนอยากมีส่วนร่วมกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ

ดุสิตโพล เผยประชาชนอยากมีส่วนร่วมกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ
9 ธันวาคม 2561
3,478

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจประชาชนอยากมีส่วนร่วมกับกฏหมายรัฐธรรม ให้มีเนื้อหาเหมาะกับประเทศ ใช้ได้ระยะยาว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อถามว่า 1.ประชาชนให้ความสำคัญกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ค่อนข้างให้ความสำคัญ 37.67% เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ อันดับ 2 ให้ความสำคัญมาก 30.83% เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ 25.34% เพราะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ อันดับ 4 ไม่ให้ความสำคัญเลย 6.16% เพราะมีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ฯลฯ

เมื่อถามว่าประชาชนมีความเข้าใจกม.รัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง 59.80% เพราะมีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย 30.64% เพราะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ อันดับ 3 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 9.56% เพราะชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

ส่วนประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน? อันดับ 1 บอกว่าเน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 43.20% อันดับ 2 มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย 23.56% อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 20.61% อันดับ 4 มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง 17.18% อันดับ 5 โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน 16.07%

ส่วนประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง อันดับ 1 อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว 30.19% อันดับ 2 กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย 28.82% อันดับ 3 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 25.39% อันดับ 4 นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา 22.47% อันดับ 5 การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 12.35%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง