ดันนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนชู '5RS' ลดละเลิกการใช้พลาสติก

ดันนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนชู '5RS' ลดละเลิกการใช้พลาสติก
3 ธันวาคม 2561
1,893

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบาย "บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน" ชู "5RS" ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ตั้งเป้า 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้อง "นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้" ภายในปี 2568

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯ ในการนี้จึงประกาศนโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย(Waste) ทั้งจากกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนขึ้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “5Rs” ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้บริโภคลดการก่อให้เกิดของเสีย หรือ Re-educate การลดการใช้พลาสติก หรือ Reduce การรีไซเคิลพลาสติก หรือ Recycle การใช้วัสดุทดแทน หรือ Replace และการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม หรือ Reinvent โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทยต้องมีเป้าหมายร่วมกันในพ.ศ. 2568 คือ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้จะต้อง “นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้”

การกำหนดนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเครือฯได้ดำเนินการผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “5RS” โดยมีแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ 1. สร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาขยะพลาสติกและสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริโภค โดยการแยกขยะ การรีไซเคิล(Recycle) การลดใช้ถุงพลาสติก(Reduce) และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (Replace) เป็นต้น

2. สนับสนุนนโยบายและมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก 3. ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% หรือสามารถย่อยสลายได้

4. เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีปัญหาหรือไม่จำเป็น ครอบคลุมถึงการออกแบบใหม่ การค้นคว้าวิจัย และการใช้นวัตกรรม(Reinvent)โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

5. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 6. ต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดที่ใช้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ให้คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องมาก่อนเสมอ

7. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลาสติกอย่างครบวงจร 8. ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนในการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการย่อยสลายพลาสติก และ 9.รายงานข้อมูลประจำปีต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามพันธกิจ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน โดยเร็วๆ นี้จะมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียตามมาอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: