อีสานตอนบนรวมกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปั้นแบรนด์ภูธาราเจาะตลาดนิชมาร์เก็ต

อีสานตอนบนรวมกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปั้นแบรนด์ภูธาราเจาะตลาดนิชมาร์เก็ต
28 พฤศจิกายน 2561
2,679

อีสานตอนบนรวมกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปั้นแบรนด์ภูธาราเจาะตลาดนิชมาร์เก็ต

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าโครงการ “เกษตรปลอดภัย” ในจังหวัดอุดรธานีมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันได้เกิดกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรปลอดภัยแล้ว 15 กลุ่มโดยขยายไปในภาคอีสานตอนบนตามเป้าหมาย ครอบคลุม 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำพู เลย และบึงกาฬ

ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้อย่างกว้างขวาง โดยพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯได้เข้าร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาผลิตข้าวและปลูกผักปลอดภัยเพื่อป้อนตลาดที่มีความต้องการสูงให้ความสำคัญกับการเพิ่มเกษตรปลอดภัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

ขณะเดียวกันจังหวัดจะขยายตลาดสู่ผู้บริโภคให้ได้อาหารปลอดภัย โดยจะเพิ่มการจัดตลาดเกษตรปลอดภัย จากตลาดร่มเขียวที่มีอยู่ในขณะนี้ ด้วยการร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำเปิดตลาดจริงใจ เป็นทางเลือกเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีได้จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเอกชนกับกลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้มีการทำความตกลงการค้ากัน ของผู้ประกอบการค้าปลีกและโรงแรมรวมสิบแห่ง เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังได้เข้ามาให้ความรู้ทางการตลาดและพัฒนาแบรนด์ของข้าวในชื่อ “ภูธารา” ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยภูเขาและลำธาร และผลความสำเร็จของข้าว “ภูธารา” ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอื่นภายใต้แบรนด์ที่มีอยู่ อาทิ การแปรรูป ผักและผลไม้อื่นๆ เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะหรือนิชมาร์เก็ตเพิ่มรายได้เกษตรกรมากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: