Data Analysis

'ยุโรป' พัฒนาทักษะแรงงานดีที่สุดในโลก

Big Data Analysis 'ยุโรป' พัฒนาทักษะแรงงานดีที่สุดในโลก

ในฐานะมนุษย์เงินเดือน หากต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรืออยากอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงมีเพื่อนร่วมงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ ควรหาโอกาสไปทำงานในประเทศต่างๆของยุโรป

ผลศึกษาและจัดอันดับของไอเอ็มดี บิสสิเนส สคูล ล่าสุด จัดอันดับให้ สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ 1 ของโลกในแง่ประเทศที่ดึงดูดคน
มีความสามารถเข้ามาทำงานด้วย ตามมาด้วยเดนมาร์ก นอร์เวย์ ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ ส่วนแคนาดา ติดอันดับ 6 ถือเป็นประเทศ

1_28

นอกยุโรปเพียงประเทศเดียวที่ติดท็อป 10 ตามมาด้วย ฟินแลนด์ สวีเดน ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี

ดัชนีชี้วัดในการจัดอันดับเรื่องนี้ มี 3 ปัจจัย คือการลงทุนและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ การดึงดูดใจแรงงานต่างชาติ เช่น คุณภาพชีวิต ภาษี และค่าครองชีพและความสามารถในการสร้างโอกาสงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่

ส่วนของไทย อยู่อันดับที่ 42 ในปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการจัดอันดับเมื่อปี 2560 ถือว่าไม่บวก-ไม่ลบ แต่ถ้าจะให้ดีอันดับต้องดีกว่านี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ