ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต ร.6

ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต ร.6
25 พฤศจิกายน 2561
5,361

ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

​วันที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังหอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย แล้วเสด็จขึ้นสู่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เข้าสู่ห้องประทับรับรอง เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภก เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

​ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม

นักเรียนสวดวชิรานุสรณคาถา ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าพระสวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลง O KING OUR HELP ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ จากที่ประทับภายในห้องพิธี ไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระบรมรูป ฯ ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดภูษาโยง เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป จากนั้นประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จออกจากห้องสดับปกรณ์ ไปยังห้องพิธี

เสด็จสู่ห้องพิธี ประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 6 “เราเด็กในหลวง” วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “บทพระสุบิน” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืน แล้วเสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์อุปถัมภก แล้วเสด็จลงจากหอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากวชิราวุธวิทยาลัย ไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำ เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปีพ.ศ. 2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ถึงลานพระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ ฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง