โพลล์ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วย เปิดเสรีกัญชาเเละกระท่อม 

โพลล์ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วย เปิดเสรีกัญชาเเละกระท่อม 
25 พฤศจิกายน 2561
2,864

ซูเปอร์โพล ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วย เปิดเสรีกัญชาเเละกระท่อม 

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,114 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 เคยได้ยินประโยชน์ของกัญชา และร้อยละ 74.1 เคยได้ยินประโยชน์ของกระท่อม โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 เชื่อว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้และร้อยละ 72.3 เชื่อว่า กระท่อม เป็นยารักษาโรคได้

 

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.7 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติมาจดทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกัญชาของประเทศไทย และร้อยละ 96.1 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติมาจดทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกระท่อมของประเทศไทยเกินครึ่งหรือร้อยละ 59.6 เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง ในขณะที่จำนวนมากหรือร้อยละ 40.4 ไม่เชื่อมั่น

 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.3 เห็นด้วยต่อกฎหมายอนุญาตให้ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกัญชาได้ และร้อยละ 74.5 เห็นด้วยต่อกฎหมายอนุญาตให้ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกระท่อมได้

 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 คาดหวังว่า ค่ายารักษาโรคกลุ่มสรรพคุณเดียวกับกระท่อมและกัญชาจะราคาถูกเพื่อคนรายได้น้อย

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 และร้อยละ 92.4 ไม่เห็นด้วยต่อการเปิดเสรีกัญชาและกระท่อมในประเทศไทย เพราะกลัวเด็กเยาวชน วัยรุ่นใช้เสพติดกัญชา กระท่อมมากขึ้น ใช้ในทางที่ผิด ทำลายสุขภาพและสังคม และปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง