รมว.แรงงาน ลุยชลบุรี เช็คความพร้อมระบบการทำงานศูนย์บริหารแรงงานอีอีซี

รมว.แรงงาน ลุยชลบุรี เช็คความพร้อมระบบการทำงานศูนย์บริหารแรงงานอีอีซี
23 พฤศจิกายน 2561
1,858

"พล.ต.อ.อดุลย์" ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ก่อนเปิดบริการศูนย์บริหารแรงงานอีอีซีอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามความพร้อมศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการตรวจลงตราและขอใบอนุญาตทำงาน ตามความร่วมมือกับ BOI อีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ ให้บริการในลักษณะวันสต๊อปเซอร์วิส เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีการทำงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1)รับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์เพื่อทราบรายละเอียดลักษณะงานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงาน 2)แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 3)จับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม ส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง 4)ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 5)คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชลบุรีมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 1,053,010 คน เป็นผู้มีงานทำ 1,045,522 คน ผู้ว่างงาน 7,488 คน มีสถานประกอบการ 18,003 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการ 1,191 แห่ง มีความต้องการแรงงาน 15,633 อัตรา แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม 9,471 อัตรา และภาคบริการ 6,152 อัตรา สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 431,844 คน เป็นผู้มีงานทำ 429,515 คน ผู้ว่างงาน 2,329 คน มีแรงงานนอกระบบ 185,609 คน มีแรงงานต่างด้าว 53,420 คน มีสถานประกอบการ 3,202 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน 488 แห่ง ลูกจ้าง 6,073 อัตรา และจังหวัดระยองมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 564,614 คน ผู้มีงานทำ 559,958 คน ผู้ว่างงาน 4,240 คน ผู้รอฤดูกาล 416 คน มีแรงงานต่างด้าว 112,091 ราย มีสถานประกอบการ 9,209 แห่ง

ขณะที่การสำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซี พบว่า มีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น 29,914 อัตรา จากสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงาน 2,178 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่จำนวน 26,792 แห่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิม/ภาคบริการมากที่สุด 19,096 อัตรา รองลงมาเป็นตำแหน่งงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 10,818 อัตรา เมื่อจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานการผลิตมากสุด รองลงมาเป็นงานบริการ และงานบำรุงรักษา ทั้งนี้ โดยภาพรวมสถานประกอบการในพื้นที่ยังมีความต้องการด้านการผลิตโดยใช้กำลังคนเป็นหลัก เมื่อพิจารณาความต้องการตามประเภทงานแต่ละจังหวัดนั้น พบว่า ชลบุรีต้องการแรงงานประเภทงานด้านบริการ ระยองขาดแคลนแรงงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และฉะเชิงเทราต้องการแรงงานประเภทงานด้านโลจิสต์ติก เป็นต้น  

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: