แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

"อุตตม" ยิ้มรับคนแห่สมัครสมาชิกพรรคพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ ลั่นยึดมั่นในหลักการสร้างความสงบ มั่นคง มั่งคั่ง

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก เมื่อเวลา 12.30 น. ภายหลังการเปิดรับสมาชิกพรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) ที่วันนี้มีทั้งอดีต ส.ส.และนักการเมือง กลุ่มคนรุ่นใหม่ มาร่วมคับคั่งหลายร้อยคนแล้ว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคได้กล่าวเชิญนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ขึ้นกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายบนเวที 6 เหลี่ยมที่สมาชิกมองเห็นได้จากทุกมุม และยังมีการติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ รอบเวทีด้วย ซึ่งได้มีการแนะนำตัว พร้อมแจกเสื้อแจ๊กเก็ตสัญลักษณ์พรรคให้กับสมาชิกใหม่ทุกภาคด้วย

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

หัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า เมื่อมีความเป็นพรรคแล้ว จากนี้ไปเราก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาทำงานกับเราเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งผู้ร่วมอุดมการณ์นั้นตนก็เชื่อว่าจะเชื่อมั่นว่าภายใต้พลังประชารัฐประเทศไทยจะก้าวสู่ความสงบ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง สามารถที่จะสร้างสรรค์ความรุ่งโรจน์ ประโยชน์ที่ดี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยไก้อย่างแน่นอน

“ผมต้องขออภัยด้วย ที่ก่อนหน้านี้ ไปที่ไหนก็มีผู้คนมากมายพอสมควรขอสมัครมาร่วมงานกับพวกเรา มาร่วมอุดมการณ์กับพวกเราแต่ว่าพรรคยังรับสมัครไม่ได้ แต่วันนี้พรรคพลังประชารัฐพร้อมรับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคนที่เชื่อมั่นในพรรคว่าเราจะร่วมกันในแนวทางเดียวกันแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง ให้พี่น้องประชาชนทุกคน” นายอุตตม กล่าว

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

เเละพรรคพลังประชารัฐเรามากันด้วยความหลากหลายเพราะเราเปิดกว้าง ซึ่งเรามีทั้งคนเดิมรุ่นเก่าแต่เก๋า คนร่วมสมัย คนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความเห็นของตนนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด ที่พวกเราจะมาช่วยกันคิดทำนโยบายและสรรหาตัวแทนของพรรคที่จะใช้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมที่สุด ดังนั้นทุกคนจะเป็นตัวแทนที่จะไปบอกกับประชาชนว่า วันนี้พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนไทยทั่วประเทศ โดยเราจะยึดมั่นในหลักการสร้างความสงบ มั่นคง มั่งคั่ง ซึ่ง “ความสงบ” ก็คือ อดีตที่ผ่านมาเราต่างทราบว่าประเทศไทยบอบช้ำมามากเกินพอแล้ว พวกเราทุกคนตกอยู่ในหลุมดำมานานเกินพอแล้ว ดังนั้นวันนี้ต้องมาร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้ง ให้ได้และนำนโยบาย นำสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนที่เป็นรูปธรรมให้ได้

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

ส่วน “ความมั่นคง” เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ก็จะมี 1.การสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมสีขาว” ปลอดยาเสพติดให้ได้ 100 % 2.เรื่องหนี้นอกระบบ จะล้างหนี้ระบอบปลดแอกให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งพี่น้องเกษตรกร ผู้ใช้แรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ อาชีพอิสระต่างๆ พรีคจะมุ่งสร้างความมั่นคงให้ในที่อยู่อาศัย ในที่ทำกินให้ได้ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ เติมเต็มศักยภาพให้พี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิตให้ได้ 3.การมีสวัสดิการครอบคลุมทั่วถึงสำหรับประชาชนชาวไทย เราจะสร้างสังคมประชารัฐที่รู้จักเกื้อกูล แบ่งปัน เติมเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้คนไทยด้วยกัน วันนี้จะสัมผัสได้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเริ่มขึ้นแล้ว ตัวอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นภาระให้เป็นโอกาสของผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก ได้มีของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องเหล่านี้ตนขอยืนยันว่าเราต้องทำต่อแน่นอน

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

ต่อยอดมีภาค 2 แน่นอน ไม่เกินรอแน่นอน สุดท้าย “ความมั่งคั่ง” คือ การที่เราจะสร้างโอกาสให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอยางเท่าเทียม ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงเงินทุน ซึ่งในยุคสมัยนี้จะมีเทคโนโลยีมาร่วมด้วยเราก็จะ หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมารับใช้พวกเราได้เข้าถึงกัน อย่างเกษตรกร พืชผลทางการเกษตรอย่างข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ทุกตัวเหล่านี้เราจะให้ความสำคัญนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการจัดการที่เริ่มต้น ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ต้องมีขั้นตอนของการจัดเงินลงทุน สร้างหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรว่าจะมีหลักประกันในการทำกินในกรรมสิทธิ์ที่สมควรจะมี ต้องลดภาระเรื่องปัญหาหนี้ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ได้ และการผลิตก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการและตลาด เหล่านี้ต้องทำให้เกิดจริงจัง ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเถ้าแก่น้อย คนตัวเล็ก SME ที่มีความสำคัญเหมือนกันในโครงสร้างเศรษฐกิจเราก็จะดูให้ครบวงจรเช่นกัน เราก็ช่วยเขาลุกขึ้นมาให้เดินต่อำปอย่างเข้มแข็ง

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

“พลังประชารัฐที่แท้จริงจะเป็นพลังที่เติมเต็มศักยภาพของคนกลุ่มรุ่น คือ Start up รวมทั้งการสร้างการศึกษา สร้างคน สร้าง ”สังคมปัญญาประชารัฐ“ ซึ่งวันนี้เราเริ่มทำแล้ว ที่จะบ่มเพาะดูแลคนไทยให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิให้ทัดเทียมกับต่างประเทศไม่ตกขอบแน่นอน และยังมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต ต้องมีการลงทุนในการคมนาคม การสื่อสาร ดิจิตอล ที่วันนี้กระจายไปแทบทุกที่แล้วทั้งเศรษฐดิจ ชีวิตคน เรื่องของน้ำ เรื่องของพลังงาน ซึ่งหากไม่ลงทุนความเจริญจะก้าวไปไม่ได้เลย เราก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน ”

“มีอีกประเด็นที่สำคัญ ที่จะเรียนว่า พวกเราไม่มีตัวแทนอื่นใด ไม่มีพรรคสำรอง มีเพียงพรรคเดียว คือ พรรคพลังประชารัฐ แล้วเราจะเดินอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบอกกับประชาชนว่ามาร่วมกับเรามาร่วมแก้ไขปัญหาให้บ้านเมือง ก้าวข้ามความขัดแย้ง นำความรุ่งโรจน์ มั่งคงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และสุดท้ายวันนี้ผมขอเรียนว่า ความพร้อมมี โอกาสมา แต่เรามีเวลาไม่มากนะครับ ฉะนั้นเวลาที่มีนี้เราต้องใช้นำเสนอตัว นำเสนอนโยบายให้แก่พี่น้องชาวไทย และนับแต่นี้พวกเราต้องทำงานกันอย่างหนัก แต่เราก็พร้อม และต้องขอขอบคุณในความเสียสละที่อาสาจะมาร่วมแนวทางพลังประชารัฐเป็นพลังเดียว ไม่มีกลุ่ม ไม่มีสี เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต”

แห่สมัครสมาชิกพปชร.หลายร้อย ประกาศสร้างสังคมปัญญาประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค กล่าวต้อนรับสมาชิกว่า ที่ผ่านมา มีคนพูดว่าพลังประชารัฐมีแค่ 4 กุมาร แต่วันนี้หลังกุมารมีนินจา ซึ่งวันนี้จะเป็นการประกาศศักดาก้าวที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ วันนี้ลองมองไปที่หน้าของทุกคนตนแทบไม่เชื่อสายตาว่าพรรคนี้จะรวบรวมผู้คนได้มากมายขนาดนี้ มากันเยอะขนาดนี้เราคงได้ ส.ส. ทั้ง 350เขต และชื่อของพลังประชารัฐ ไม่ได้เอาชื่อใครมา แต่ประชารัฐคือคนทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เมื่อใครมาแต่เราเห็นว่าจะทำงานการเมืองทั้งทีมันไม่ต้องเป็นของคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นของภาคใดภาคหนึ่ง ไม่ได้มีเจ้าของคนใดคนหนึ่ง วันนี้จึงมีพวกเราที่นี่

“วันนี้ผมคิดว่า ความหวังการเมืองไทย เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละคนก็มีของพลังประชารัฐ วันนี้ในฐานะแม่บ้านพรรคก็ยินดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐ และประเทศไทยมีทางออกตั้งแต่มีพรรคประชารัฐแล้ว ถ้าไม่มีพลังประชารัฐประเทศนี้จะไร้ทางออกโดยสิ้นเชิง”