รบ.เข็น4มาตรการอุ้มราคาปาล์มเฉพาะหน้า

รบ.เข็น4มาตรการอุ้มราคาปาล์มเฉพาะหน้า

รบ.เข็น 4 มาตรการอุ้มราคาปาล์มเฉพาะหน้า ด้าน “นากยฯ” สั่งกท.เกษตรฯหาวิธีช่วยชาวสวนยางใน 7 วัน