เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright

เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright

อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับสิทธิ์ไปศึกษาดูงานที่ Science Center สิงคโปร์  ในการประกวดแข่งขันระดับเยาวชน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright

อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม ได้รับรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ Science Center ที่ประเทศสิงคโปร์ ในการประกวดแข่งขันระดับเยาวชน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright :  Youth’s Coding Competition (YCCK2018) ส่วนผลงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลขวัญใจ Maker จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผลงานประกวดอื่นๆ ที่โดดเด่น เช่น กรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ และเครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง ID card reader using light sensor โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวถึงเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน นำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ไปพัฒนาต่อยอด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) ในกลุ่มนวัตกรไทย ส่งเสริมให้เกิดเป็น KidBright Community ในรูปแบบความร่วมมือจาก เมกเกอร์ (Maker) 4 ภาคจากเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่นและกรุงเทพฯ  เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ ร่วมกันพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถเพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE   

เมกเกอร์ (Maker) ทั้ง 4 ภาค จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนวัตกรไทยในแต่ละพื้นที่ แล้วนำพลังของ Community มาร่วมกันสร้างให้เกิด KidBright : Community–base STEM Education Platform ของประเทศ นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป