PMAT สำรวจคาดโบนัสปี61/62เฉลี่ย 4 เดือน 'รถยนต์'ยึดแชมป์ 6-7 เดือน

PMAT สำรวจคาดโบนัสปี61/62เฉลี่ย 4 เดือน 'รถยนต์'ยึดแชมป์ 6-7 เดือน
30 ตุลาคม 2561 | โดย บุษกร ภู่แส
6,910

ธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี สำหรับการสำรวจแนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนและผลตอบแทนโบนัส โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT พบว่า กลุ่มธุรกิจที่ได้โบนัสรวมสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เฉลี่ย 6 เดือน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

เผยผลสำรวจค่าตอบแทนปี 61/62 สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5.5-5.8% ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรและพาณิชยกรรม-บริการมีแนวโน้มปรับขึ้นมากสุด “กลุ่มรถยนต์-โลจิสติกส์”ครองแชมป์โบนัสตอบแทนมากสุด เผยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สมาคมพีแมทพบข้อมูลสะท้อนความล้มเหลวของภาคการศึกษาในการผลิตคนคุณภาพ แนะนายจ้างต้องให้ความสำคัญในการเพิ่มทักษะคนมากกว่าหาจ้างคนใหม่  

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เผยผลสำรวจแนวโน้มการปรับค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย ปี 2561/2562 จากการสุ่มสำรวจเก็บข้อมูล 182 บริษัทในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ประกอบด้วย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค การเงินและการลงทุน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร พาณิชยกรรมและบริการ เทคโนโลยี ยานยนต์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลตลาดที่จะช่วยให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

นายบวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคม PMAT เปิดเผยว่า ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งพิจารณาจากอัตราการเติบโตของจีดีพีในปี 2561 ต่อเนื่องไปถึงการคาดการณ์ในปี 2562 ที่มีอัตราสูงขึ้น อีกทั้งอัตราการว่างงานมีความคงที่ ส่งผลให้แนวโน้มการแข่งขันในการว่าจ้างพนักงานสูงขึ้น และอัตราค่าจ้างจะสูงขึ้นเร็วกว่าที่ผ่านมา ปัจจัยนี้ยังส่งผลให้แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจด้วย โดยเฉลี่ยจะประมาณ 5.5-5.8 % โดยกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มในการขึ้นเงินเดือนมากที่สุดคือ กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มพาณิชยกรรม-บริการ โดยมีแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนในปี 2562 อยู่ที่ 6% และ 5.5% ตามลำดับ 


ทั้งยังพบว่า แนวโน้มที่ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินโบนัสระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นด้วย คาดการณ์อัตราการจ่ายโบนัสเฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 4.01 เดือน โดยปี 2562 โบนัสกลุ่มธุรกิจยานยนต์สูงสุด 6.04 เดือน ตามมาด้วยกลุ่มทรัพยากร 5.06 เดือน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 4.11 เดือนและกลุ่มอสังหาฯ โบนัสเฉลี่ย 3.76 เดือน ผลสำรวจดังกล่าวต่างจากปี 2560 กลุ่มธุรกิจที่ปรับขึ้นเงินเดือนสูงสุดคือ กลุ่มอสังหาฯ 5.91% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 5.85% ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ได้โบนัสรวมสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เฉลี่ย 7 เดือน แม้แนวโน้มปี 2562 จะลดลงเหลือประมาณ 6 เดือนแต่ก็ถือว่าใกล้เคียง สะท้อนสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่ปีนี้ด้านอสังหาฯ ค่อนข้างทรงตัว 


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: