บีโอไอ เปิดเวทีแนะเกษตรท้องถิ่น เร่งขอส่งเสริมเพื่อรับสิทธิประโยชน์

บีโอไอ เปิดเวทีแนะเกษตรท้องถิ่น เร่งขอส่งเสริมเพื่อรับสิทธิประโยชน์
29 ตุลาคม 2561
1,835

"บีโอไอขอนแก่น" เตรียมจัดสัมมนาแนะผู้ประกอบการภาคการเกษตร เร่งขอรับส่งเสริมการลงทุนตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น” เผยให้สิทธิทั้งผู้ประกอบการรายย่อย-รายใหญ่ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนให้ทันหมดเวลาในช่วงปลายปี 2561

นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอขอนแก่น)เปิดเผยว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บีโอไอขอนแก่นจะจัดสัมมนาเรื่อง “บีโอไอ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร และมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น” ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น” ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาเปิดให้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรท้องถิ่นของบีโอไอ เป็นมาตรการสำหรับ 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ประกอบการภาคการเกษตรรายย่อยในประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยกรณีเป็นเกษตรกรรายย่อย จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ เช่น ลดเงินลงทุนจากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท เหลือเพียง 500,000 บาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศเข้ามาใช้ในโครงการได้ สิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่าของเงินลงทุน ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี หากมีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

“ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคการ เกษตรท้องถิ่นจะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนและพัฒนาภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมั่นใจว่าภายหลังการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้สนใจและยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพิ่มขึ้น” นายอิสระ กล่าว

นายอิสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดสัมมนาในจังหวัดขอนแก่นแล้ว บีโอไอยังจะจัดสัมมนาขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดหนองคาย โดยนอกจากให้ความรู้เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรท้องถิ่น ยังให้ข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวด้วย

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการ ประกอบด้วย (1) กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์ (2) กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายเทคโนโลยีชีวภาพ) (3) กิจการคัดคุณภาพ บรรจุและเก็บรักษาพืชผักผลไม้ หรือดอกไม้ (4) กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง)

(5) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง) (6) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง) (7) กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษวัสดุหรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร (8) กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (ยกเว้น น้ำดื่ม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง น้ำตาล น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาแฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซุปไก่สกัด และรังนก) (9) กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็น และขนส่งห้องเย็น และ (10) กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง