"ออลล์ อินสไปร์"ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น

17 ตุลาคม 2561
9,421

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 150 ล้านหุ้น และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์, ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ออลล์ อินสไปร์ฯ เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นพัฒนาโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบ ในทำเลที่ตั้งบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียวและรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายสีน้ำเงิน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ ตามแนวคิด Class of Living

ปัจจุบัน  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย แบ่งเป็น คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย แบบ Low Rise และ High Rise ภายใต้ชื่อโครงการดังนี้ “The Excel” เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ส่วนโครงการภายใต้ชื่อ “RISE” เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise และ High Rise และโครงการภายใต้ชื่อ “Impression”เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Luxury

นอกจากนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายใต้ชื่อ “The Vision” เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ในมีทำเลที่ตั้งในเมือง และ/หรือใกล้ทางขึ้นลงทางด่วน มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 1 โครงการ

2. ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด (ถือหุ้น 100%) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือนักลงทุนต่างประเทศที่มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

3.ธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไรส์ เอสเตท จำกัด (ถือหุ้น 100%) ประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จแต่ยังขายไม่ได้ จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย และ 4. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดำเนินงานภายใต้บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้น 100%) ทำหน้าที่ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของกลุ่มบริษัท

โครงการในอนาคต ณ วันที่ 30 มิ.ย.61 กลุ่มบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตจำนวน 6 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 15,350 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 3 โครงการ ที่ลาดพร้าว 62, 20 มิถุนา แยก 5 และลาซาล 83 และโครงการคอนโดมิเนียมแบบ High Rise 3 โครงการ ที่เอกมัย 63, ทองหล่อ 12 และทองหล่อ 16

ณ วันที่ 30 มิ.ย.61 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 560,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 410,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายไอพีโอ จำนวน 150,000,000 หุ้นแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับ 560,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ 30 มิ.ย.61 คือ ครอบครัวธนวริทธิ์ ถือหุ้น 409,999,900 หุ้น คิดเป็น 100% หลังเสนอขายไอพีโอในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 73.21%

ผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 58-60 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 109.14 ล้านบาท 419.69 ล้านบาท 714.50 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิจำนวน 3.55 ล้านบาท 11.03 ล้านบาท และ 80.80 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 3.25%, 2.63% และ 11.31%

ส่วนงวด 6 เดือนปี 61 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,139.38 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 452.15 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 80.73 ล้านบาท และ 240.96 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 165.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปี 60 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 51.36 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาส 2/61 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,226.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,633.1 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 592.9 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: