คปภ. รักษามาตรฐานบริการ เผยครึ่งปีแรกนี้ไร้ข้อร้องเรียน

คปภ. รักษามาตรฐานบริการ เผยครึ่งปีแรกนี้ไร้ข้อร้องเรียน
17 ตุลาคม 2561
2,004

คปภ. เผยผลสำรวจความพึงใจบริการครึ่งแรกปีนี้ “ไร้ข้อร้องเรียน” ล่าสุด ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง รักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โดยผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี2561  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับสูง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น อาทิ เครื่องชำระค่าธรรมเนียม EDC ที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR CODE และเครื่องกดบัตรคิวที่มีจอแสดงผลสามารถแสดงสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การให้บริการต่างๆ

โดยล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ คปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 2 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) สำหรับขอบข่ายการบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม คือ ISO 9001:2008 ที่สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 

สำหรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีระยะเวลา 3ปี ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มีการดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และขณะนี้ คปภ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไปยัง  คปภ. เขตท่าพระ และเขตบางนา เพื่อขยายความเชื่อมั่นในการให้บริการทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และด้านการประกันภัยอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยยึดถือนโยบายคุณภาพ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง