รับหุ้น 'โอสถสภา' เทรดวันแรก17ต.ค.

รับหุ้น 'โอสถสภา' เทรดวันแรก17ต.ค.

ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นไอพีโอ "โอสถสภา" เข้าจดทะเบียน เทรดวันแรก 17 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับหุ้นสามัญบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื่อย่อ OSP ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2561 เป็นต้นไป

OSP ถูกบรรจุในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 3,003,750,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 3,003,750,000 บาท

OSP ขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 603,750,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 25 บาท ระหว่างวันที่ 1-10 ต.ค.2561 โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 506,750,000 หุ้น และ หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 97,000,000 หุ้น
สำหรับยอดขายของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 12,543 ล้านบาท กำไร 1,444 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 24,571 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,833 ล้านบาท สัดส่วนรายได้และกำไรหลักมาจากเครื่องดื่ม 73.3% ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล 8.5% ธุรกิจบริหารจัดการด้านซัพพลายเชน 14.1% ธุรกิจการขายสินค้าอื่น ๆ 0.8% ธุรกิจการให้บริการ 3.3%