สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2,114

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวโพด ราคาเพิ่มขึ้นและไข่ไก่มีราคาลดลง


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

        จากภาวะฝนที่ตกน้อยลงในสัปดาห์นี้ ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถดำเนินการได้ดีขึ้นผลผลิตจึงเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่มีปริมาณไม่มากนักส่งผลให้ราคาข้าวโพดณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจาก ราคาหาบละ 561 บาท เป็นหาบละ 570 บาท

        ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 8 ตุลาคม2561 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 366.50 เซนต์/บุชเชลเป็นราคาที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากภาวะฝนตกชุกทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง กอปรกับภาวะส่งออกดีขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศยังยืนแข็งเนื่องจากได้รับรู้ข้อมูลด้านลบในตลาดมานานพอสมควร อาทิ ตัวเลขผลผลิตที่อาจดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวโพดโลกปีหน้ามีแนวโน้มลดลงจากการขยายตัวด้านอุปสงค์อัตรา3.6% ในปี2561/62                      

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท สำหรับราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 ตุลาคม2561 รอบส่งมอบเดือนตุลาคมราคากากถั่วเหลืองอยู่ที่ 314.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 869.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบของภาวะฝนตกชุกทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพถั่วเหลืองในรุ่นนี้ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยลบคือการค้าจีนกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่คลี่คลายข้อขัดแย้ง และบราซิลมีความคืบหน้าในการปลูกถั่วเหลืองฤดูใหม่
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        สัปดาห์นี้พื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการจับปลา อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตยังสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปลาป่นเกรดกุ้งราคากิโลกรัมละ 50.00บาท ปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 44.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน ราคากิโลกรัมละ40.70 บาท
        ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 42.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 38.70บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
        ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวต่างประเทศยังมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการ ราคาข้าวโดยจึงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยข้าว100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ที่ตันละ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ราคาตันละ 356 ดอลลาร์สหรัฐฯ
        ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัวข้าว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,250บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคากระสอบละ 1,010 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        แม้สัปดาห์นี้จะอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ แต่ไม่กระทบต่อปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในภาพรวม เนื่องจากจังหวัดหลักๆ ในพื้นที่ภาคอีสานมีเทศกาลบุญแซมโฎนตา หรือวันสารทเดือนสิบของชาวไทยเขมร จึงสร้างปัจจัยบวกในการบริโภค  ทำให้ประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่61-67 บาทต่อกิโลกรัม
        ด้านลูกสุกรขนาด16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ1,700 บาท (บวก/ลบ 60)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        สัปดาห์นี้เข้าสู่เทศกาลกินเจ และเป็นช่วงปิดภาคเรียนการบริโภคเนื้อไก่จึงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้เลี้ยงไก่อิสระได้วางแผนเข้าเลี้ยงลูกไก่ลดลงไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการบริโภค พร้อมทั้งจำหน่ายไก่ใหญ่ที่คงค้างได้หมดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 33บาท
        ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 10.50 บาท สำหรับลูกไก่ไข่ลดลงจากตัวละ 18.00บาท เป็นตัวละ 15 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาลดลง
        เนื่องด้วยสัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจการบริโภคไข่ไก่จึงลดลง ด้านปริมาณผลผลิตยังคงออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากราคาฟองละ 2.60 บาท เป็นฟองละ 2.30 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
-----------------------------------------
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: