คลังยกเว้นอากรแสตมป์ผู้ถือบัตรคนจน ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี

คลังยกเว้นอากรแสตมป์ผู้ถือบัตรคนจน ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี
11 ตุลาคม 2561
1,260

"คลัง" ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ซื้อทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดในโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)

การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี กระทรวงการคลังจึงได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ซื้อทอดตลาดในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ การยกเว้นอากรแสตมป์ข้างต้น สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยจะช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและบริการของภาครัฐ และสนับสนุนให้อสังหาริมทรัพย์ที่รอการขายทอดตลาดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อันจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง