BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จเซ็น PPA เวียดนาม กำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์

BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จเซ็น PPA เวียดนาม กำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์
11 ตุลาคม 2561
5,870

บี.กริมเพาเวอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิตติดตั้ง257เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม พร้อมเพิ่มรายได้ปีหน้าร้อยละ15-20

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ80 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีดร.ฮา ราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ดร.สุรชัย สายบัว นายวีระพล ตั้งสุวรรณ และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม PPA ดังกล่าว

โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นระยะเวลา20ปี ปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BGRIM ในปีหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15-20 จากการลงทุนของ BGRIM ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน

2_88

สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ตามแผนพัฒนาที่จะสามารถสร้างศักยภาพในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงถาวรให้กับประเทศอย่างไรก็ดีBGRIM ยังเดินหน้าในการเจรจาเข้าลงทุนโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆในประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงต่อเนื่องจากที่ปัจจุบันBGRIM มีการเข้าลงทุนโครงการพลังงานในเวียดนามแล้ว677เมกะวัตต์

ปัจจุบัน BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 33 แห่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม15 แห่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์15 แห่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศโดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,220 เมกะวัตต์และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างในระหว่างปี 2561-2565 อีกกว่า 900 เมกะวัตต์ซึ่งทำให้ปี2565 BGRIM จะมีจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า3,100 เมกะวัตต์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง