วิ่งทำความดี"GOOD GUY Run 2018"2 ธ.ค.นี้

วิ่งทำความดี
3 ตุลาคม 2561
3,941

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรม "กู๊ด กาย รัน (Good Guy Run)" รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน พร้อมชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมโชว์พลังแห่งความดี และสร้างมาตรฐานความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองผ่านงานวิ่ง ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ณ สนามศุภชลาศัย

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (กรุงเทพฯ) - พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวจัดงานวิ่งรายการ " กู๊ด กาย รัน (Good Guy Run ) ครั้งที่ 1" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 2 ธ.ค. 2561 ณ สนามศุภชลาศัย 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า " ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตและร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และในปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องการนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ GOOD GUY RUN” ครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะจับมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี และขอเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงพลังความดีผ่านการวิ่งในครั้งนี้”

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า "แอ๊ค (ACT) คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้ เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้ โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัด

เส้นทางวิ่ง นอกจากนี้ นักวิ่งยังสามารถส่งต่อความดี ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนักวิ่งที่มาร่วมงานได้ด้วยเช่นกัน เราจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดงานวิ่งครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้มีเป้าหมายร่วมกัน แสดงพลังความดีให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง" 

ด้านดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีวิสัยทัศน์ เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน ทุกกลุ่มวัย  โดย “การวิ่ง” เป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ ทั้งในด้านการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพราะหากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท ซึ่งงานวิ่งกู๊ด กาย รัน ครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงพลังบวก ร่วมแสดงพลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ซื่อสัตย์ต่อสังคมนักวิ่ง

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังสามารถส่งต่อภาพพลังบวกจากนักวิ่งสู่นักวิ่งด้วยกัน ด้วยการร่วมกิจกรรม "Good Guy Run Usfie & Share ทำดีแล้วบอกต่อ" แชร์ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการสร้าง         แรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายและร่วมสร้างความดีกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย วิ่ง 10 กม. วิ่ง 5 กม. และเดิน 1.5 กม. โดยนักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และสายรัดข้อมือ "GOOD GUY" นอกจากนี้ภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งยังจะได้ร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปมือร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-31 ต.ค.นี้ ทาง THAIJOGGING.ORG และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ GoodGuyRun 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: