สิงคโปร์ประกาศแผนปฏิรูปการศึกษา

สิงคโปร์ประกาศแผนปฏิรูปการศึกษา

หวังลดความเครียดในหมู่นักเรียน หลังถูกวิจารณ์หนักเป็นประเทศที่เด่นด้านการแข่งขันวิชาการแต่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ แถลงเมื่อวันศุกร์(28ก.ย.)ว่า ตั้งแต่ปี2562 เป็นต้นไป จะไม่มีการสอบวัดผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่มีอายุระหว่าง 6 - 8 ปีอีกต่อไปและจะยกเลิกการสอบกลางปีสำหรับนักเรียนชั้นประถมระดับอื่นๆ บางระดับ เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่3 ซึ่งการปฏิรูประบบการศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกการมุ่งเน้นที่ผลการเรียนมากเกินไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ยังระบุด้วยว่า ภายใต้แผนปฏิรูประบบการศึกษา ครูและโรงเรียนจะไม่บอกผลคะแนน หรืออันดับการสอบในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมุ่งสนใจในการเรียนหนังสือ และไม่ทำให้มีการเปรียบเทียบกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

ทั้งนี้ สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆของโลกเมื่อมีการแข่งขันด้านวิชาการ แต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างมากว่าสร้างแรงกดดันแก่นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก