ผนึก3ชาติ จัดศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน

ผนึก3ชาติ จัดศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน
28 กันยายน 2561
3,530

มมสผนึก3ชาติ จัดศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน แลกเปลี่ยนการศึกษาทางด้านวิชาการ วิจัย และสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ภายใต้ "โครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย –ลาว –จีน" โดยได้จัดปาฐกถาพิเศษ โดยมี ผู้นำจาก 3 สถาบัน 3 ประเทศ ไทย ลาว และจีน ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ดร.ไมสิง จันบุดดี หัวหน้าสถาบันวิจิตศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และศาสตราจารย์ เหอ ตุง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "วิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในบริบท ความสัมพันธ์ ไทย ลาว และ จีน" (A Collaborative Art Exhibition Thailand, LAO PDR and China) ณ ห้องประชุม FA -110 อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1_51

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปกรรม สานสัมพันธ์ไทย –ลาว –จีน ณ บริเวณหน้านิทรรศการหอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 พร้อมเดินชมนิทรรศการภายในห้องจัดแสดง ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

3_63

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาทางด้านวิชาการ วิจัย และสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนทางศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับ โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นิสิต และจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปกรรม ระหว่างประเทศไทย ลาว จีน เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง