'พระองค์โสมฯ' เสด็จฯ กลับไปประทับที่วังเทเวศน์

'พระองค์โสมฯ' เสด็จฯ กลับไปประทับที่วังเทเวศน์
20 กันยายน 2561
5,798

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า

ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงค์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงที่พระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะแพทยผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมาก จนเกือบเป็นปกติ สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศน์ได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ในการนี้ คณะแพทย์ได้กราบทูลของประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 

19 กันยายน พุทธศักราช 2561     

IMG_4586

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง