กสทช. เคาะวันประมูล900MHz รอบใหม่20ต.ค. เริ่ม 3.7หมื่นล้าน

กสทช. เคาะวันประมูล900MHz  รอบใหม่20ต.ค. เริ่ม 3.7หมื่นล้าน

บอร์ดกสทช.ดีเดย์ปรับเงื่อนไขประมูลคลื่น 900MHz กำหนดประมูล 20 ต.ค.นี้ อัพราคาเริ่มต้นเป็น 37,988 ล้านบาท พร้อมให้เอกชนยื่นเอกสารขอเข้าประมูล 8 ต.ค ระบุหากเข้ารายเดียวขยับไปประมูล 3 พ.ย.แทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.ย.) ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ได้ผ่านร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 1 ใบอนุญาตขนาด 5 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีการปรับปรุง 3 ประเด็น คือ 1.เพิ่มราคาเริ่มต้นการประมูลจาก 35,988 ล้านบาท เป็น 37,988 ล้านบาท โดยราคาที่เพิ่มขึ้น 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกัน (ฟิลเตอร์) แก้ปัญหาเรื่องการรบกวนสัญญาณ และได้ตัดเงื่อนไขที่ผู้ประมูลได้คลื่นความถี่ต้องจัดทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณกับบริการระบบรางให้ผู้ให้บริการายอื่นออก 2.เพิ่มเงื่อนไขว่าหากผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์อยู่เดิมในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีแรกของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3.ผู้รับใบอนุญาตอาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในการให้บริการแทนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ จนกว่าจะติดตั้งเครือข่ายสำหรับคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์

สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดประมูล กำหนดจะจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพียง 3 วัน จากนั้นวันที่ 1-2 ต.ค.ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา และวันที่ 8 ต.ค.กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลมายื่นคำร้อง และจัดประมูลได้ในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นขอประมูลเพียงรายเดียว จะขยายระยะเวลาออกไปและจะจัดประมูลใหม่วันที่ 3 พ.ย.แทน

ส่วนกรณีที่สำนักงาน กสทช. จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้ลูกค้าดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ที่ประชุมเห็นควรยังไม่อุทธรณ์คำสั่งทุเลา เนื่องจากยังมีระยะเวลาที่จะสิ้นสุดมาตรการคุ้มครองจนถึงปลายเดือนธ.ค. อีกทั้ง กสทช.ยังมีกรอบเวลาให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้