'รมว.มหาดไทย' ทุ่ม 9 พันล้าน โวชุมชนท่องเที่ยว OTOP

'รมว.มหาดไทย' ทุ่ม 9 พันล้าน โวชุมชนท่องเที่ยว OTOP
14 กันยายน 2561
1,715

"รมว.มหาดไทย" ทุ่ม 9 พันล้าน โวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรุดหน้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นบ้าน 32,730 ชิ้น มั่นใจพัฒนายั่งยืน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9,328 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP (หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์) และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว

 

โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 2,644 ตำบล 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามกรอบกระบวนงาน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 1.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4.เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5.ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลยืนยันล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2561 กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว จำนวน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 32,730 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 1.ประเภทอาหาร   จำนวน 15,334 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน9,597 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 4,459 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2,124 ผลิตภัณฑ์ และ 5. ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 1,220 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.73)
 

“โครงการไทยนิยมยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นการพลิกโฉมวิธีการทำงานแบบเดิม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมอย่างแท้จริง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาตามความต้องการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุน โดยมีทีมขับเคลื่อนฯ ลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐ จะกำหนดนโยบายลงไป บ้างครั้งไม่ตรงต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น” รมว.มหาดไทย กล่าว.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง