ล้อมคอก! โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในหมู หวั่นเข้าไทย

ล้อมคอก! โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในหมู หวั่นเข้าไทย
13 กันยายน 2561
5,182

อธิบดีปศุสัตว์ เร่งล้อมคอก โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในหมูจากจีนหวั่นเข้าไทย ทำลายระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดนก ชี้เป็นเชื้อไวรัสระบาดได้ง่าย รวดเร็ว

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมประสานเพื่อนบ้าน เวียดนาม ลาว กัมพูชา ให้เฝ้าระวัง การนำเข้าหมู รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนและประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น หลังกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศชะลอการนำเข้าหมู รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนและประเทศที่มีการระบาดของโรค เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศคำสั่ง ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.- 3 ธ.ค. 2561 และแม้ว่ามาตรา 33 ของพระราชบัญญัตินี้ให้อำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการเบื้องต้นในการควบคุมป้องกันโรคมิให้เข้ามาภายในประเทศ โดยให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็นปื้นแดงและต่อมาเป็นสีเขียวคล้ำ พบภาวะแท้งในแม่สุกรและมีจำนวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรมปศุสัตว์จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ แผนการเผชิญเหตุจึงจำเป็นต้องมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ จึงเร่งประสานด่านกักกันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มีต้นทางจากประเทศจีน พร้อมเที่ยวบินที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากความเสี่ยงของการระบาดอาจจะมาจากเที่ยวบินที่มากับอาหาร เศษซากอาหารจากสุกร ผลิตภัณฑ์จากสุกร

“การออกมาตรการห้ามนำซากสัตว์จากประเทศที่เสี่ยง 90 วัน โดยเฉพาะจีน หากไม่ดีขึ้นจะขยายเวลาโดยออกกฎกระทรวง ให้รัฐมนตรีลงนาม และเฝ้าระวังการตรวจตามเขตชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง 4 ศูนย์ภาคเหนือ และเศษซากอาหารที่มาจากเครื่องบิน และประสานกระทรวงพาณิชย์กรณีห้องเย็นที่เก็บมีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือไม่ ระยะฟักตัวเกิดขึ้นเร็วมาก หากมีอาการน่าสนใจ ป่วย ตาย 30% จะต้องเร่งแจ้งปศุสัตว์อำเภอและเก็บตัวอย่าง ย้ำว่าโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คนแต่หากไม่เตรียมการไว้ก่อนก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจเนื่องจากไทยเลี้ยงหมูเป็นอุตสาหกรรม ส่วนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือฟาร์มที่ไม่ได้เป็นมาตรฐาน ขอความอนุเคราะห์เฝ้าระวัง จ.ลำปาง จ.สุรินทร์ ตรวจซากสุกรที่ผลเป็นลบอย่างละเอียด”

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100%แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง