'ไทยแลนด์ทีม' ลุยร่วมมืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย-จีน

'ไทยแลนด์ทีม' ลุยร่วมมืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย-จีน
11 กันยายน 2561
2,297

ปลัดฯท่องเที่ยวฯ นำทีม "ไทยแลนด์ทีม" ประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย- จีน เผยจีนพอใจไทย ดำเนินการหลังเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แห่งราชอาณาจักรไทย ทำหน้าที่ประธานร่วมกับนายหวาง เซี่ยวเฟิง สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมคณะประสานงานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว ไทย-จีน ครั้งที่ 3 ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประเด็นที่สำคัญในเรื่องต่างๆดังนี้

2_51

1.ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การท่องเที่ยว ในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี พ.ศ. 2561 โดยฝ่ายจีนรายงานว่าในปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 7 แสนกว่าคน คาดว่าภายในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยจะเพิ่มขึ้น 3 – 4 % และฝ่ายไทยรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นอันดับที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2555 และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.6% อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต พบว่าในเดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 929,771 คน หดตัวร้อยละ 0.87 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.ที่ประชุมเห็นว่ามาตรการที่ฝ่ายไทยได้ดำเนินการภายหลังจากอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมามีความเหมาะสมแล้ว สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ในส่วนของคดีความ รัฐบาลไทยได้ดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,782,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการกู้เรือเพื่อหาสาเหตุการจมที่แท้จริง ซึ่งดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

3_45

3.ฝ่ายจีนรับทราบและพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อมาตรการของฝ่ายไทยที่ได้ดำเนินการภายหลังจากอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต โดยฝ่ายไทยมี 3 มาตรการที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ (1) การจัดระเบียบความปลอดภัยใหม่ด้วยอำนาจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (2) การจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) (3) การจัดทำประกันภัยภาคบังคับ โดยบังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ทำประกันภัยเมื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับ สู่สภาพปกติในเร็ววัน

4.ที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำและทางบก

5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้มณฑลไห่หนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีจะช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมณฑลไห่หนานต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: