พณ.ผลักดันการนำร่องลดค่าบริการ e-Certificate

พณ.ผลักดันการนำร่องลดค่าบริการ e-Certificate
10 กันยายน 2561
2,193

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันการนำร่องลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง สถิติผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคารทั้ง 9 แห่ง โดยในปี 2561 (ม.ค. – ก.ค.) จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีสถิติผู้ใช้บริการจำนวน 872,391 ราย มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 13,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมฯ จึงประสานความร่วมมือไปยังธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่งในการลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารนำร่องในการลดค่าบริการ ตามอัตราใหมดังนี้

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อัตราเดิมคิดค่าบริการ 150 บาท/ฉบับ อัตราใหม่คิดค่าบริการ 100 บาท/ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 2.รับรองสำเนาเอกสาร/งบการเงิน อัตราเดิมคิดค่าบริการเริ่มต้น 1-5 แผ่น ราคา 100 บาท และแผ่นที่ 6 ขึ้นไป คิดแผ่นละ 20 บาท อัตราใหม่คิดค่าบริการ 20 บาท/แผ่น (ไม่กำหนดอัตราเริ่มต้น 1-5 แผ่นแรก) เริ่มใช้ค่าบริการอัตราใหม่ตั้งแต่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง