เศรษฐกิจ

นบข.เพิ่มโควตาข้าวอินทรีย์-จีเอพี ส่งออกยุโรป เป็น 5000 ตัน

นบข.เพิ่มโควตาข้าวอินทรีย์ – จีเอพี ส่งออกยุโรป เป็น 5000 ตัน จากเดิม 2000 ตัน หลังความต้องการมีทิศทางเพิ่มขึ้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้ (3 ก.ย.) ว่าที่ประชุมมีมติที่ประชุมฯยังเห็นชอบให้มีการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับผู้ประกอบการข้าวที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices) หรือ “GAP” ครบวงจร ซึ่งเดิมผู้ส่งออกได้รับโควตาการส่งออกข้าวประเภทนี้ไปยังอียู 10% ของข้าวที่ส่งออกไปยังอียูปีละ 20,000 ตันหรือปีละ 2,000 ตัน เพิ่มเป็นปีละ 5,000 ตัน หรือเพิ่มเป็น 25%
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเพิ่มขึ้นของความต้องการของข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยจากการประมาณการว่าในปี 2564 ความต้องการข้าวอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นจาก 60,000 ตันในปี 2560 เพิ่มเป็น 2.8 แสนตันในปี 2564


นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแผนประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และ GAP ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้รูปแบบการตลาดนำการผลิตเหมือนกับการปลูกข้าว กข.43 ซึ่งประสบความสำเร็จในการเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมการตลาดจะทำตั้งแต่ระดับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในต่างประเทศเช่น สถานพยาบาล สมาคมภัตตาคารเพื่อให้นำข้าวอินทรีย์และข้าวที่ได้มาตรฐานไปจำหน่ายในวงกว้างมากขึ้น