ตร.น้ำติวเข้มหัวหน้าหน่วยจับประมงผิดกม.

ตร.น้ำติวเข้มหัวหน้าหน่วยจับประมงผิดกม.
1 กันยายน 2561
3,342

รวมพลตำรวจน้ำ "ผบก." ติวเข้มกฎหมายทางทะเล รับมือประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดชุมพร เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ระดับหัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการตั้งแต่ระดับผู้กำกับการลงไปถึงสารวัตรและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือ ได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ตลอดจนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชี่ยวชาญ ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะปกป้องดูแลประเทศและควบคุมการทำสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลทั้งหมดและถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวด้วย ในการนี้นอกจากจะมาเป็นประธานเปิดแล้วยัง เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ตำรวจในสังกัดให้ได้รับความรู้และความเข้าใจตามกรอบกฏหมาย อีกด้วยโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้ตกสู่แก่ประเทศชาติและประชาชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง