เศรษฐกิจ

'พาณิชย์' โละสต็อกข้าว 17.76 ล้านตันสำเร็จ ได้เงินคืนคลัง 1.4 แสนล้าน

"พาณิชย์" โละสต็อกข้าวโครงการรับจำนำของรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" จำนวน 17.76 ล้านตันสำเร็จ หลังเปิดประมูลรวม 32 ครั้ง ได้เงินคืนคลัง 1.4 แสนล้านบาท

นายมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ กรมฯได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ กลุ่มที่ 3 ล็อตสุดท้าย ปริมาณกว่า 22,000 ตัน จากการเปิดซองเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย จาก 12 รายที่มายื่นซอง ซึ่งคิดปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูล โดยราคาเฉลี่ย 4,584 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 114 ล้านบาท

และข้าวสารในสตอกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 อีก 240,000 ตัน ซึ่งเปิดประมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งมีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย ในปริมาณทั้งหมดเช่นกัน โดยราคาเฉลี่ย 6,670 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 1,655 ล้านบาท รวมทั้ง 2 กลุ่มคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,769 ล้านบาท

หลังจากนี้ จะรวบรวมผลการยื่นซองเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา ก่อนเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.พิจารณาอนุมัติต่อไป

การระบายข้าวครั้งนี้ถือว่าราคาดีกว่าครั้งที่ผ่านมา และทำให้ภารกิจระบายข้าวหมดลงแล้ว จากปริมาณการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของหน่วยงานที่เก็บข้าวในสต็อกทั้งองค์การคลังสินค้า หรืออคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. มีสูงถึง 18.7 ล้านตัน แต่มีการจัดทีมลงตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศ พบตัวเลขข้าวที่มีอยู่จริง 17.76 ล้านตัน ทำให้มีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีหายไปกว่า 940,000 ตัน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

ผลทำให้ปริมาณตั้งต้นการระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเริ่มที่ 17.76 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้มีภาระผูกพันกับการขายข้าวของรัฐบาลที่แล้วประมาณ 850,000 ตัน ทยอยส่งมอบทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ได้มีการรายงานตัวเลขของมูลค่าตรงนี้ให้กรมการค้าต่างประเทศ ดังนั้น กรมฯ สามารถระบายผ่านการประมูลได้ทั้งหมดรวม 32 ครั้ง ปริมาณ 16.91 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าที่ส่งกลับคืนคลัง 146,176 ล้านบาท

สำหรับปริมาณข้าวที่ทำสัญญาก่อนส่งมอบได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 15 .9 ล้านตัน แต่มีการรับมอบไปเพียง 12 .6 ล้านตัน ยังเหลือที่ยังไม่รับมอบอีกประมาณ 2.99 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเพื่อบริโภคประมาณ 650,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 รวมกัน หากไม่มีการรับมอบตามสัญญาที่กำหนดอาจจะต้องมีการนำกลับมาประมูลใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ถือได้ว่ากรมการค้าต่างประเทศสามารถระบายสตอกข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาจบแล้ว ส่วนที่จะนำข้าวที่อยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบเพิ่มหรือไม่ ต้องให้ นบข.พิจารณากันต่อไป

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวไทยในตลาดโลกขณะนี้มีราคาเฉลี่ยเกิน 410 ดอลลาร์ต่อตัน ราคาข้าวเปลือกในประเทศอยู่ที่ 7,700-8,000 บาทต่อตันขึ้นไป โดยยอดการส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2561 สามารถส่งออกได้แล้วทั้งสิ้นกว่า 7.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.67% คิดเป็นมูลค่า 3,756 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.42%