รมว.แรงงาน เล็งเปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่กำลังพลทหาร-ตำรวจ

รมว.แรงงาน เล็งเปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่กำลังพลทหาร-ตำรวจ
25 สิงหาคม 2561
2,207

รมว.แรงงาน เล็งเปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่กำลังพลทหาร-ตำรวจ นำร่องนครพนมแห่งแรก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในหลายประเด็น อาทิ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดนครพนมมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จำนวนทั้งสิ้น 2,319 คน การดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เสียชีวิตในประเทศอิสราเอล จำนวน 2 ราย ซึ่งขณะนี้ทายาทได้จัดการฌาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ติดตามเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเงินประกันสังคมที่ทายาทจะได้รับ ผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจังหวัดนครพนมมีเป้าหมายดำเนินการ 5,340 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.61) ดำเนินการแล้ว 2,068 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้


พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยมอบหมายให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม นำร่องจัดทำโครงการฝึกอบรมช่างตัดผมชายให้เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะกำลังพลในหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่โดยบูรณาร่วมกับกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานทหารในจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ยังกำชับให้ขับเคลื่อนข้อมูลด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานสอดรับกับภารกิจของทุกหน่วยงานทั้ง การจัดหางาน แนะแนวอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งดูแลด้านสวัสดิการ และหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ โดยการแข่งขันกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง