ชี้แจงกรณีการดำเนินงาน สสส. กรณีถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ชี้แจงกรณีการดำเนินงาน สสส. กรณีถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
24 สิงหาคม 2561
3,355

สสส. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงภาคี ชี้แจงกรณีการดำเนินงานการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่บันทึกข้อความของสสส.ที่ สสส. ฝ.1/-3171/2561 ออกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอชี้แจงและแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากรสำหรับข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ความว่า สิ่งที่ส่งมาด้วยคือ 1 หนังสือกรมสรรพากร (ด่วนที่สุด) ที่ กค.0710/6611 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ 2 สรุปแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.) ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้างเสริมของ สสส. เพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณาทบทวนแนวทางการเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้างเสริมของ สสส. กรมสรรพากรได้พิจารณาเอกสารหลักฐานที่ สสส. นำส่งเพิ่มเติมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ขอให้ภาคีผู้รับทุนแผนงาน/โครงการสร้างเสริมที่เคยได้รับการติดต่อจากสรรพากรได้เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสรรพากรพื้นที่ เช่น ข้อตกลงและข้อเสนอแผนงาน /โครงการที่มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงานชัดเจน หลักฐานการเปิดบัญชีแผนงาน/โครงการจาก สสส. เอกสารทางการเงินที่ออกนามแผนงาน/โครงการหรือในนาม สสส. และหลักฐานการคืนเงินให้แก่ สสส. เมื่อปิดโครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อตัวแทนนักวิชาการแต่ละสำนักหรือศูนย์ที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารหลักฐานและชี้แจงข้อเท็จจริง และหากภาคีเข้าชี้แจงกับสรรพากรพื้นที่แล้วขอความกรุณาแจ้งผลกลับมาที่นักวิชาการแต่ะละสำนักหรือศูนย์ที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อนจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง