เปิด '6 สาเหตุ' บีบลูกจ้างออกจากงาน

เปิด '6 สาเหตุ' บีบลูกจ้างออกจากงาน
23 สิงหาคม 2561
6,146

Big Data Analysis เปิด '6 สาเหตุ' บีบลูกจ้างออกจากงาน

แต่ละปีในแต่ละองค์กรมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่ยื่นลาออกจากงานในระบบ เพื่อก้าวสู่การทำงานนอกระบบ ซึ่งจากโครงการ “การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่เปลี่ยนสถานะการทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ : กรณีศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1_27

โดยสัมภาษณ์ 4 กลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน 30 กรณีศึกษาได้แก่ 1.กลุ่มคนทำอาชีพในภาคเกษตรกรรม เช่น กล่มแรงงานรับจ้าง ในภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกรผลิตเชิงธุรกิจ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์/ไร้สารพิษ 2.กลุ่มคนทำอาชีพอิสระ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวแบบมีลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวแบบไม่มีลูกจ้่าง กลุ่มผู้ทำงานผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม 3.กลุ่มแรงงานรับจ้าง และ4.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ นักออกแบบกราฟฟิกฟรีแลนซ์ อาจารย์พิเศษ นักวิจัยอิสระ นักแปลอิสระ

ผลการศึกษาพบว่า มี 6 สาเหตุสำคัญแยกเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในส่วนของปัจจัยภายนอกมี 2 ข้อหลัก คือ วิกฤติเศรษฐกิจ/มหาอุทกภัย 2554 และการปรับตัวของธุรกิจ และ ปัจจัยภายในมี 4 ข้อ ได้แก่ ความเครียด/สภาพการทำงานที่บีบคั้น ครอบครัว สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ความก้าวหน้า/ความอิสระ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง