โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประธานและกรรมการ' กกต. รวม5รายแล้ว

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประธานและกรรมการ' กกต. รวม5รายแล้ว
15 สิงหาคม 2561
3,375

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อิทธิพร บุญประคอง" เป็นประธาน กกต. พร้อม4กรรมการฯแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (15ส.ค.) เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
๑. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๒. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๓. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๔. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๕. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1_18

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง