หลักสูตรต้านโกงทุกวัย-ทุกอาชีพ

หลักสูตรต้านโกงทุกวัย-ทุกอาชีพ
13 สิงหาคม 2561
4,392

Big Data Analysis หลักสูตรต้านโกงทุกวัย-ทุกอาชีพ

“เยาวชนโตไปไม่โกง” โครงการที่หลายหน่วยงานใช้กิจกรรมช่วยปลูกฝังเด็กและเยาวชนไม่เห็นเรื่องทุจริต คดโกง เป็นเรื่องธรรมดาที่รับได้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาจัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

โดยมี 5 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 2.หลักสูตรอุดมศึกษา “วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart” 3.หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ “หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ”

1_28

4.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ “สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และ 5.หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

หลักสูตรของเด็กมี 4 ชุดวิชา คือ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต, Strong : จิตพอเพียงต้านทุจริตและพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมหลักสูตรทุจริตการศึกษาต้องเน้นย้ำให้รู้ว่าการโกงไม่ใช่แค่ทุจริตหรือคอร์รัปชัน การทำผิดระเบียบวินัยถือเป็นการทุจริตด้วยเช่นกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง