'ชาติชาย' แจงแก้ พ.ร.ป.กกต. ไม่กระทบกรอบเลือกตั้ง

'ชาติชาย' แจงแก้ พ.ร.ป.กกต. ไม่กระทบกรอบเลือกตั้ง
10 สิงหาคม 2561
1,578

“ชาติชาย” แจงแก้ พ.ร.ป.กกต. ไม่กระทบกรอบเลือกตั้ง-เลื่อนโรดแม็พ คสช.

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวยืนยันว่าการเตรียมเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หากเข้าสู่กระบวนการจริง จะไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ที่ว่าต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วันนับตั้งแต่ พ.ร.ป.ที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ ดังนั้นร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ที่มีผลบังคับใช้แล้วจึงถือว่าเข้าเงื่อนไขดังกล่าว  และจากกรณีที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 นั้น การเสนอเรื่องให้แก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. จะไม่มีผลให้กรอบเวลาดังกล่าวเลื่อนออกไป

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่าสำหรับกระบวนการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตามที่ สนช. ระบุเป็นประเด็นขอแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. หากจะเข้าสู่กระบวนการของสนช. จริงต้องรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นอาจจะคัดเลือกไม่ทันกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. บังคับใช้ และเนื้อหาของกฎหมายกำหนดให้ ต้องเลือก ส.ว.จากการเลือกกันเอง  ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 15 วัน.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: