รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัด 'ศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับบ้าน'

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัด 'ศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับบ้าน'
9 สิงหาคม 2561
2,388

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี จัดศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับบ้าน ลดป่วย ลดนอนรพ.ซ้ำถึง 97% เตรียมขยายผลใช้แพทย์ทางไกลดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ รพ.ชุมชน รักษาใกล้บ้าน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคตามมาตรฐาน สนองนโยบายบริการที่เป็นมิตร บรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน ดูแลให้เกียรติผู้ป่วยและญาติเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจ ลดความทุกข์ทรมาน สร้างความสุขผู้ป่วยและญาติ ภาพลักษณ์ของรพ.พระศรีฯขณะนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้ามากทั้งด้านสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นไข้ ให้บริการด้วยมาตรฐาน รวดเร็ว ผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกที่มีเฉลี่ยวันละ 350 คน ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจภายใน 35นาที ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94

ส่วนแผนกผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยอาการรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน นอนพักรักษาเฉลี่ยวันละ 290 คน มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัวที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากรและเครื่องมือ ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อคืนผู้ป่วยจิตเวชทุกคน ทุกโรค หลังผ่านการบำบัดผ่านพ้นภาวะวิกฤติแล้ว ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ รักษาความเป็นคนให้ผู้ป่วยไว้ ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังในชีวิต มองโลกในแง่ดี เกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นบุคคลอันตราย ไม่น่ากลัว แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางของโรงพยาบาลจิตเวช ที่ให้การดูแลรักษาผู้ที่ป่วยทางใจที่มีอาการรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากโรงพยาบาลฝ่ายกายที่รพ.พระศรีมหาโพธิ์ขณะนี้ได้พัฒนาระบบการฟื้นฟูนี้ได้ดีมาก ที่สำคัญได้จัดศูนย์เตรียมความพร้อมทั้งผู้ป่วย ญาติครอบครัว และชุมชนด้วย เพิ่มคุณภาพการดูแลในชุมชนหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว พบว่าได้ผลดีมากอัตราการกลับมานอนรักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาลหลังกลับไปอยู่บ้านแล้วภายใน 28 วัน ลดลงจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี2560 ผู้ป่วยร้อยละ97 ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นสถาบันวิชาการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยทางใจในพื้นที่เขตสูขภาพที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลพระศรีฯได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ โดยจัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกลหรือเทเลเมดิซีน ( Tele Medicine) 2 รูปแบบ โดยจิตแพทย์เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลฯ คือตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องมีคดีอยู่ในเรือนจำ 3 แห่ง คือที่เรือนจำกัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เรือนจำยโสธร และเรือนจำอุบลราชธานี และจัดส่งยารักษาไปให้ สามารถลดความเสี่ยงให้ทีมแพทย์ และความเสี่ยงระหว่างพาผู้ป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีฯได้อย่างดี และทำร่วมกับโรงพยาบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งไม่มีจิตแพทย์ แต่มีพยาบาลจิตเวชบริการ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดูและรักษาใกล้บ้านต่อเนื่องลดภาระการเดินทาง ในปี 2561 ให้การรักษา 364 คน ขณะนี้ได้ขยายรูปแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมด้วย และในปี 2562 จะขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ โดยใช้ยารักษาที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน 35 รายการ

สำหรับการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าในปี 2561 มีโครงการวิจัย 2 เรื่องคือ การวิจัยประสิทธิผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ป่วยโรคซึมเศร้าร่วม แบบผสมผสานระหว่างวิชาชีพ และโครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือกระตุ้นสมองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบผลในปลายปีนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: