ทั่วไป

'4 หมูป่าอะคาเดมี' ได้สัญชาติไทยแล้ว!

ข่าวดี! "พระเอกพล- มงคล-อดุลย์ และพรชัย" 4 ทีมหมูป่าอะคาเดมี ได้รับสัญชาติไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ที่ทำการที่ว่าการอำเภอแม่สาย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้ทำพิธีให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพลเมืองคนไทย และการมอบบัตรประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย โดยมอบสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ จำนวน 28 ราย และมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติฯ จำนวน 2 ราย

ในจำนวนนี้มี 4 คน ที่เป็นนักเตะและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี ประกอบด้วย 1. นายอดุลย์ สามอ่อน 2. นายมงคล บุญเปี่ยม 3. นายพรชัย คำหลวง ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ และ 4. นายเอกพล จันทะวงค์ หรือ โค้ชเอก ที่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติฯ ซึ่งตรงตามเกณฑ์คือ เกิดที่โรงพยาบาลแม่สาย หรือพ่อหรือแม่เกิดในไทย มีหลักฐานการเกิดและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติฯ

โดยผู้ที่ได้รับมอบสัญชาติในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในวัยเรียน แต่งกายชุดนักเรียนมารับบัตรประชาชนและประกอบพิธีปฏิญาณตน ส่วนโค้ชเอก หรือ พระเอก ก็ได้มารับมอบสัญชาติโดยห่มจีวรตามลักษณะของสงฆ์ ในพิธีการมอบสัญชาติในวันนี้มี พระครูประยุทธ์ เจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา ซึ่งเป็นวัดที่พระเอกและสามเณรทีมหมูป่าเคยจำวัดมาร่วมพิธี ร่วมกับ ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายสถานะฯ ผู้ปกครอง บิดามารดาของผู้ที่ได้รับสัญชาติมาร่วมพิธี และแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับสัญชาติดังกล่าว