'เอไอเอส' ตามรอยดีแทค เมินคลื่น 900 MHz. พร้อมชิงคลื่น 1800 MHz.

'เอไอเอส' ตามรอยดีแทค เมินคลื่น 900 MHz. พร้อมชิงคลื่น 1800 MHz.

ค่าย "เอไอเอส" ตามรอย "ดีแทค" ประกาศไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz แต่พร้อมชิงคลื่น1800 MHzกับดีแทคในวันที่ 19 ส.ค. นี้

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์และ เงือนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AWN)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz

อย่างไรก็ตาม บริษัทตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ทั้งนี้ กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลในวันที่ 15 สิงหาคม 2561และกําหนดวัน ประมูลในวันที่ 19 สิงหาคม 2561นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ซึ่งต้องรักษาข้อมูลสารสนเทศเป็นความลับ นับแต่วันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงวันที่กสทช. ประกาศผลการประมูล

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า “บริษัทฯได้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต และรักษาข้อมูลสารสนเทศเป็นความลับ นับแต่วันยื่นคำขอใบอนุญาตจนถึงวันที่กสทช.ประกาศผลการประมูล แต่จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz เนื่องจากมองเห็นอนาคตการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม โดยบริษัทฯ จะมีโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆเพื่อให้บริการลูกค้า อันได้แก่ ประชาชนทั้งประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้ามั่นคง และที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทโทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้แจ้งว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561  ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz นั้น บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ)จะไม่เข้าร่วมการประมูลและจะไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz