ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษา

ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2561
520

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ขณะนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายพระที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารณ์ในรัชกาลที่ 9 ทรงคม

จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคม ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงคม เสด็จลงจากฐานชุกชี ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ เสด็จฯไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงคม ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระวันรัตถวายอดิเรก เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ

จากนั้นเสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรสุม) พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในคูหาพระเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายฉีด ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรสุม) ขึ้นเหนือคูหาพระเจดีย์ แล้วถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงคม ต่อจากนั้นเสด็จออกจากคูหาพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศรีศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศรีศาสดา ทรงกราบ เสด็จฯเลยเข้าไปในทางด้านหลังพระศรีศาสดา ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยา ทรงกราบ เสด็จออกจากพระวิหารพระศรีศาสดาไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง ทรงกราบ เสด็จฯไปยังพระวิหารเก๋ง (กลาง) ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา พระพุทธวชิรญาณ (ทรงกราบ) พระพุทธปัญญาอัคคะ (ทรงกราบ) พระพุทธมนุษยนาค (ทรงกราบ) เสด็จออกจากพระวิหารเก๋งไปยังประตูหน้าพระอุโบสถ และเสด็จฯกลับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง