พระราชทานยศ 'พันเอกหญิง' ให้ 'พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์'

พระราชทานยศ 'พันเอกหญิง' ให้ 'พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์'
24 กรกฎาคม 2561
8,313

พระราชทานยศ "พันเอกหญิง" ให้ "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันเอกหญิง ให้ ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

f7ifb7bfd7hhe7gbgh986

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง