เข็มทิศการเงิน

เข็มทิศการเงิน

จิดาภา สีม่วง CFP® นักวางแผนการเงิน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

รู้อะไรไม่สู้ “รู้สถานการณ์” เพราะเป้าหมายชีวิตต่างมุ่งไปที่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานก้าวหน้า มั่งคั่งร่ำรวย สุดท้ายมีความสุขตามที่ใจปรารถนา การบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนต้องเริ่มจากการหันเข็มทิศให้ถูกต้องก่อนจะบรรลุเป้าหมายการเงิน เพราะถ้าการเดินทางเริ่มด้วยการหันผิดทิศ บรรทัดสุดท้ายของการเดินทางอาจไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เสียเวลา มีต้นทุนเพิ่มขึ้น วันนี้ถ้าต้องการชีวิตที่มีความมั่นคงมาพร้อมความมั่งคั่ง ทิศแรกที่เข็มทิศต้องชี้ไปคือ ทิศที่เรียกว่า “5 อัตราส่วนทางการเงิน

3_12

  1.สภาพคล่อง ที่ดีต้องเพียงพอต่อรายจ่ายอย่างน้อย 3-6 เดือน ซึ่งเป็นการสำรองสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาท ต่อเดือน ควรมีสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ 90,000-150,000 บาท เพื่อให้ดำรงชีพได้อย่างปกติในช่วงที่ประสบปัญหาทางการเงิน            ถ้าคงสินทรัพย์สภาพคล่องมากจนเกินไปอาจทำให้เสียโอกาสในการลงทุนเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

  2.หนี้สินต่อสินทรัพย์ เอาหนี้สินทั้งหมดตั้งหารด้วยสินทรัพย์รวม ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 50% อัตราส่วนนี้จะบอกถึงระดับหนี้สินที่มีภาระผูกพันต้องชำระคืนในอนาคตว่ามีมากน้อยแค่ไหน แนวโน้มของอัตราส่วนนี้ควรมีสัดส่วนน้อยลงเรื่อยๆ  ถ้าอายุมากขึ้นเพราะภาระหนี้ควรลดลง

  3.ความสามารถในการชำระหนี้ประจำงวด ไม่ควรเป็นหนี้สูงเกิน 45% ของรายได้ เป็นการบอกสถานการณ์ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด บางครั้งถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำมากๆ อาจพิจารณาในการ       ก่อหนี้เพื่อเพิ่มทรัพย์สินได้ด้วย แต่ถ้าสูงกว่า 45% ของรายได้แสดงว่า มีความเสี่ยงในการผ่อนชำระคืน      ในอนาคตอาจนำไปสู่ปัญหาอีกมากมายเช่นกัน

  4.การออมและการลงทุน ถ้าต้องการอนาคตแบบพอมี พอใช้ พอกิน ควรออมขั้นต่ำ 10% ของรายได้รวม และสัดส่วนของการออมการลงทุนควรเพิ่มขึ้นตามวงจรชีวิต รายได้ และเป้าหมายทางการเงิน เพราะถ้าอายุมากขึ้นแต่ยังออมเพียงอัตราเริ่มต้นไม่เพิ่มขึ้น เป้าหมายทางการเงินเช่น เกษียณอายุอย่างมีความสุข อาจเตรียมเงินไม่เพียงพอและเป็นภาระลูกหลานในอนาคตได้ แนะนำ “ให้เก็บก่อนใช้” ดีที่สุด

 5.การลงทุน เป็นการสะสมระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณอายุ ในวันที่ต้องการหยุดทำงานเข้าสู่วัยพักผ่อน หรือเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ เพื่อไปสู่อิสรภาพทางการเงิน การลงทุนเพิ่มพูนความมั่งคั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เมื่อนำสินทรัพย์ที่มีทั้งหมดลบด้วยภาระหนี้สินทั้งหมด จะเห็นว่าเรามีความมั่งคั่งเท่าไร หลังจากนั้นให้เอาสินทรัพย์ลงทุนที่มีตั้งและหารด้วยความมั่งคั่งหลังหักหนี้สิน ผลที่ได้ ควรมากกว่า 50% ถ้าน้อยกว่านี้แสดงว่า ควรพิจารณาลงทุนเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เข็มทิศอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ทำให้การวางแผนการเงินง่ายและบรรลุเป้าหมายได้เร็วมากขึ้น เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ถ้าพบผลตรวจผิดปกติจุดไหนก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้โรคลุกลามจนไม่สามารถรักษาได้  มาตรวจเช็คกันดูนะคะว่า วันนี้คุณมีสุขภาพการเงินแข็งแรงดีแล้วหรือยัง