ปตท.สผ. ต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain พัฒนาระบบการโอนเงิน

ปตท.สผ. ต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain พัฒนาระบบการโอนเงิน

ปตท.สผ. ผนึกไทยพาณิชย์ ต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain เดินหน้าพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สร้างมิติใหม่ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross-border Payment) บนเทคโนโลยีBlockchainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการโอนเงินระหว่างประเทศของปตท.สผ. กับคู่ค้าและผู้ให้บริการต่างๆ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า “การที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการนำเทคโนโลยีBlockchainของ Ripple มาใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ นับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศของ ปตท.สผ. โดยใช้เวลาน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนลดลงด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ”

นางภิมลภาสันติโชครอง ผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนำได้นวัตกรรมต่างๆจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร  โดยล่าสุดธนาคารฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท Ripple ซึ่งถือเป็น Enterprise Blockchain Solution รายใหญ่ระดับโลก ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีใช้กับลูกค้าในกลุ่มบุคคลในปีที่ผ่านมา สำหรับครั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับความไว้วางใจจากปตท.สผ. ร่วมสร้างมิติใหม่ของการนำ Blockchainมาใช้สำหรับองค์กรธุรกิจ โดยลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารฯตัดสินใจใช้งานระบบดังกล่าวในรูปแบบB2B”

สำหรับขอบเขตในระยะเบื้องต้นของการศึกษาและพัฒนาคือการโอนเงินระหว่างกลุ่มประเทศCLMV รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถต่อยอดเจตนารมณ์ของปตท.สผ. ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนงานไม่เฉพาะกิจกรรมหลักของบริษัท

ทั้งนี้บริษัท Ripple เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีBlockchainรายใหญ่ของโลกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมลงทุน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมมาสู่การยกระดับบริการให้กับลูกค้า โดยความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของทั้งสององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนา เพื่อแสวงหาโซลูชั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความท้าทายในยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน