ยอดสมัคร 'กสม.' แค่6คน กก.สรรหาแย้มไม่ครบต้องขยายเวลา

ยอดสมัคร 'กสม.' แค่6คน กก.สรรหาแย้มไม่ครบต้องขยายเวลา

สรรหา "กสม." ยอดสมัครน้อย หวั่นไร้ความหลากหลาย ต่อขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม เปิดชื่อ6ผู้สมัคร ทั้งที่ตามกฎหมายต้องสรรหาใหม่ครบ 7 คน

นายสุริชัย หวันแก้ว กรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กสม. ที่ล่าสุดมีผู้ยื่นใบสมัคร ทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนกสม. ที่ต้องสรรหาให้ครบ 7 คน ว่า ขั้นตอนการรับสมัครฯ ตามประกาศจะมีไปถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ซึ่งตนเชื่อว่าจะมีผู้ที่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการสรรหา ยื่นใบสมัครในวันดังกล่าวอย่างแน่นอน แต่หากไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร ทางกรรมการสรรหา อาจนัดประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาต่อประเด็นดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไร ได้บ้าง อาทิ การขยายเวลารับสมัคร เป็นต้น

นายสุริชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับรายชื่อ 6 คนที่ยื่นใบสมัครฯ นั้นจากที่เห็นรายชื่อ ตนกังวลเพียงประเด็นเดียว คือ ความหลากหลายของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก อย่างไรก็ตามการพิจารณาคัดเลือกของกรรมการสรรหาฯ จะใช้การพิจารณาตามคุณสมบัติเป็นหลัก แต่จะมีความยืดหยุ่น ที่ไม่จำกัดเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแบบตายตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสรรหา กสม. ชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 กำหนดต้องสรรหาให้ได้จำนวน 7 คนเพื่อทดแทนกสม. ชุดปัจจุบันที่พ้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน มีบุคคลที่ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกสม. จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อายุ 63 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร อายุ 61 ปี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ, 3. นายกมล กมลตระกูล อายุ 68 ปี รองประธานมูลนิธิประกายสิทธิ อดีตผู้อำนวยการสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย, 4. นายไพศาล สุวรรณรักษา อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์

5. นายประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล อายุ 57 ปี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ และ 6. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อายุ 65 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับการเปิดรับสมัครดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน นี้ในเวลาราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลักเกณฑ์การสรรหา กสม. ชุดใหม่ ทั้ง 7 คนนั้น พ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. กำหนดคุณสมบัติที่ที่ผ่านการสรรหาไว้โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ กสม. แต่ละด้านต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนด ด้านละไม่เกิน 2 คน คือ 1. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 10 ปี , 2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา, 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสม.

4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ 5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นอกจากนั้นยังกำหนดมีคุณสมบัติพิเศษ ด้วยคือ คือ 1เป็นกลางทางการเมือง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์