'คู่รักนักปั่นรอบโลก' จับมือสธ.สสส. ตั้งเป้า3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย

'คู่รักนักปั่นรอบโลก' จับมือสธ.สสส. ตั้งเป้า3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
20 มิถุนายน 2561
2,050

“คู่รักนักปั่นรอบโลก” จับมือ สธ.สสส.ปลุกกระแสปั่นเลิกบุหรี่ ดึงหมออนามัยทั่วประเทศ สร้างต้นแบบเลิกบุหรี่ ตั้งเป้า3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายหมออนามัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ เป็น 1 ใน5 โครงการเฉลิมพระเกียรติของสธ. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งสธ. สสส. เครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เชิญชวนให้ลดละเลิกบุหรี่ให้ได้3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (มิ.ย.59-พ.ค.62) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของการทำงานด้านบุหรี่และเป็นประวัติศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ และเป็นกิจกรรม ที่ สาธารณสุขอำเภอ ทั่วประเทศ 878 คน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกมาปั่นจักรยาน ชักชวนคนเลิกบุหรี่ 8 เส้นทาง 4 ภาค มีหน่วยงานเข้าร่วม ทุกระดับ รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างกระแสเกิดความตื่นตัว ในการออกกำลัง ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่

“โดยจะเริ่มสายแรก(สายเหนือ)ในวันพุธที่ 27 มิ.ย.นี้ และสิ้นสุดสายที่ 8 (สายตะวันตก) ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.2561 เริ่มต้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี – นครปฐมและนนทบุรี ซึ่งสายปั่นทุกสายร่วมปิดโครงการในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 ณ กระทรวงสาธารณสุข คาดว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายมีกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สามารถจัดการปัญหาบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด” นายแพทย์โอภาส กล่าว

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้การปั่นจักรยานระยะทางไกล เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งดำเนินการผ่านเครือข่ายหมออนามัย และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ทั่วประเทศ ชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนกว่า 129,698 คน

ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นก้าวย่างสู่ปีที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ผนึกกำลังเดินหน้าชักชวนคนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล จำนวน 8 สาย คลอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ ระยะทางปั่นกำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน มีการแสดงนิทรรศการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้งนี้มีคู่รักนักปั่นชื่อก้องโลก คุณหมู – คุณวรรณ โอทอง นักปั่นสร้างแรงบันดาลใจ จะร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ด้วย

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย และ ในนามตัวแทน เครือข่ายหมออนามัย 4 องค์กร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ อสม.1 คน ชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ราย ภายใน 3 ปี ต้องชวนประชาชนเลิกบุหรี่ได้ 3 ราย ซึ่งมี อสม.จำนวน 1.4 ล้านคน หากชวนประชาชนได้ตามเป้าจะมีผู้เลิกสูบบุหรี่กว่า 3 ล้านคนภายใน 3 ปี สิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จได้เร็วนั้น นอกจากจะชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หากมีการผลักดันจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาดูแลและสั่งการในแนวดิ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จเร็วขึ้น โดยลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม และเอาโครงการเลิกสูบบุหรี่เป็นตัวชี้วัด สสจ. จะเป็นตัวกระตุ้นให้สำเร็จได้เร็วขึ้น

ขณะที่ นายเจริญ โอทอง (หมู) และนางอรวรรณ โอทอง (วรรณ) คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก กล่าวร่วมกันว่า ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการปั่นจักรยานรอบโลกของตนทั้งคู่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าให้มีพลังขับเคลื่อนโครงการได้ เราจึงได้คิดสโลแกน “ปั่นปอดยิ้ม” เพื่อสื่อความหมายกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อนการจัดกิจกรรมได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยใน 4 ภาค โดยการเล่าถึงประสบการณ์การปั่นจักรยาน 43 ประเทศ ผ่าน 6 ทวีป ระยะเวลา 2,000 วัน เป็นระยะทาง 40,000 กม.สามารถทำให้ปอดยิ้มได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำความฝัน แล้วความฝันนั้นจะเป็นจริง การตั้งเป้าที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ไม่ต่างกัน ถ้าตั้งใจจริงเราเชื่อว่าคุณทำได้

“ภายหลังลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน หมออนามัยมีแนวคิดลด ละ เลิกสูบบุหรี่เพื่อดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน ฝากถึงคนที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ ขอให้ลองมาปั่นปอดยิ้ม และจดจำช่วงที่ลืมบุหรี่ เชื่อว่าเมื่อทำกิจกรรมซ้ำๆ และห่างบุหรี่ไปเรื่อยๆ จะเลิกสูบบุหรี่ได้แน่นอน ขอเพียงมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งนี้หวังว่านักปั่นปอดยิ้มจะมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนนี้ จนมาสิ้นสุดที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 ก.ค.นี้” คู่รักนักปั่นจักรยาน กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง