สิงคโปร์ : แหล่ง 'บ่มเพาะเด็ก' ดีที่สุดในโลก

สิงคโปร์ : แหล่ง 'บ่มเพาะเด็ก' ดีที่สุดในโลก
11 มิถุนายน 2561
7,840

Big Data Analysis สิงคโปร์ : แหล่ง 'บ่มเพาะเด็ก' ดีที่สุดในโลก

องค์กรชื่อดังที่ดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กทั่วโลกอย่างเซฟ เดอะชิลเดรน นำเสนอรายงานคุณภาพชีวิตเด็ก ประจำปี 2561 พร้อมทั้งจัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก ได้คะแนน 987 เท่ากันกับสโลเวเนีย จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน รองลงมาคือ นอร์เวย์ และสวีเดน ได้คะแนน 985 เท่ากัน

การสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลกครั้งนี้ สำรวจชีวิตเด็กในกว่า 175 ประเทศ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ด้านคือ อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก การศึกษาและการลาออกจากโรงเรียนของเด็ก อัตราการใช้แรงงานเด็กอัตราการแต่งงานในวัยเด็ก อัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น ประชากรเด็กที่โยกย้ายถิ่นฐานจากปัญหาความขัดแย้งทุกรูปแบบ และอัตราการเกิดอาชญากรรมในเด็ก

1_14

ประเทศในเอเชียที่ติด 20 อันดับแรกมีแค่ 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ที่ได้ที่ 1 เกาหลีใต้ ได้คะแนน 980 อยู่อันดับที่ 8 ของโลก ญี่ปุ่น ได้คะแนน 973 ติดอันดับ 19 ของโลก ส่วนไทยติดอันดับที่ 85 ได้คะแนน 863 ขณะที่เกาหลีเหนือ อยู่อันดับที่ 70 ได้คะแนน 894

เห็นสถิติแบบนี้แล้ว รัฐบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความคิดเห็นอย่างไร....

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง