พลาสติกก่อมะเร็ง

พลาสติกก่อมะเร็ง
7 มิถุนายน 2561
5,005

Big Data Analysis พลาสติกก่อมะเร็ง

Beat Plastic Pollution:If you can’t reuse,refuse it หรือ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” คือหัวข้อที่ใช้รณรงค์ให้ประชาชน ทุกภาคส่วน ลด ละ เลิกขยะพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.2561

เนื่องจากทั่วโลกพบขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสถาบันวิจัยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเพิ่มขึ้นจาก 2.05 ล้านตันในปี 2560 และ2.44 ล้านตันในปี 2565 พลาสติกบางชนิด มีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากใช้งานไม่ถูกวิธีอาจเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ

1_5

ขยะพลาสติกมีผลกระทบทางตรงหากนำมาทิ้งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอุดเส้นทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วม เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ทางอ้อมสะสมในสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา มีกรณีที่สัตว์กินพลาสติกจนเสียชีวิต

ซึ่งถือเป็นการทำลายห่วงโซ่อาหารท้ายที่สุดก็จะกระทบมาถึงคนยังมีอันตรายจากพลาสติกที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีผลยืนยันชัดเจน เช่น ในกลุ่มเด็กทารกที่ดูดขวดนมที่ทำจากพลาสติกคุณภาพต่ำ ซึ่งอาจมีการสะสมและเกิดอันตราย เช่น อาจมีผลกระทบต่อฮอร์โมนเด็ก หรือ
อาจกลายเป็นมะเร็ง เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: